close× Call: +66(0) 2320-5915 (Auto Line)
Total 1 companys
แคนตั้น เทรดดิ้ง บจก.
                 ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ ช่วยในการก่อสร้าง, อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น โม่ผสมปูนฉาบ, ถังเทคอนกรีต, กระบะหัวเรือ, กว้านขึ้นคอนกรีต และ นั่งร้านเหล็ก เป็นต้น ด้วยประสบการณ์การเป็นโรงงานผู้ผลิตมากว่า 30 ปี จึงทำให้สินค้าของบริษัท ภายใต้เครื่องหมายการค้า “STARON” เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ แข็งแรงทนทาน และนอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังสามารถผลิตอุปกรณ์ช่วยในการก่อสร้างตามแบบที่ลูกค้าต้องการ                  ทางบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สินค้าของบริษัทฯจะสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ทางบริษัท จะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการของบริษัท ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเพื่อท่านต่อไป

7/1 ซอยเจริญกรุง80 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  10120
โทรศัพท์ : +662 289 1549, +662 289 5233
โทรสาร : +662 289 0193
อีเมล์ : cantontd@yahoo.com
เว็บไซต์ :http://www.Weloveshopping.com/shop/canton
เว็บไซต์ :http://canton.brandexdirectory.com