close× Call: +66(0) 2320-5915 (Auto Line)
Total 1 companys
Facebook      Youtube      
อัลติมัสซ์ บจก.
รถมัลติวัน, หัวต่อรถแทรคเตอร์,  รถแทรคเตอร์อเนกประสงค์, Multione Thailand, รถ Multione, จำหน่ายรถมัลติวัล, รถมินิโหลดเดอร์, จำหน่ายรถแทรคเตอร์อเนกประสงค์, รถมินิโหลดเดอร์คุณภาพ, อัลติมัสซ์ บจก.                      บริษัท อัลติมัสซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า ผลิต และส่งออกสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีระดับสูง โดยต้องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจากต่างประเทศและในประเทศ             บริษัท อัลติมัสซ์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการป้องกันอุทกภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นผู้ออกแบบ ผลิตและดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ให้กับโครงการสถานีสูบน้ำของทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทฯ จึงมีปณิธานในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทแม่ ที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนาน พร้อมทุ่มเทในการค้นคว้า วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ อย่างต่อเนื่อง จนเกิดความเชี่ยวชาญ และได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้ามาตลอดระยะเวลาถึง 30 ปี             บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีระดับสูง ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิศวกรรม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในภาคเอกชนทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งบริการหลังการขายแบบมืออาชีพ ที่สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา     รถมัลติวัน MULTIONE รถมัลติวัน MULTIONE เป็นรถที่มีสมรรถนะการทำงานสูง และประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นที่ประจักษ์ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบ รถมัลติวัน MULTIONE เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานบำรุงรักษาทั่วไป การปรับภูมิทัศน์ และการดูแลอาคารขนาดเล็กด้วยตนเอง ( DIY ) รถมัลติวัน MULTIONE คันเดียวสามารถดัดแปลงเพื่อใช้กับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ด้วยอุปกรณ์เสริม และหัวต่อมากกว่า 170 ประเภท ซึ่งสามารถสับเปลี่ยนได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องมีเครื่องมือช่วย ทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูง และประหยัดค่าแรงงาน รถมัลติวัน MULTIONE ได้ผลิตภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานการควบคุมมลพิษทางอากาศ และความปลอดภัยสูงสุด

557/15 ซอยลาดพร้าว 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310
โทรศัพท์ : +662 539 7555, +669 2889 5500
โทรสาร : +662 539 7662
อีเมล์ : info@ultimus.co.th
เว็บไซต์ :http://www.ultimus.co.th
เว็บไซต์ :http://ultimus.brandexdirectory.com